BUTIKEN

Få mer innehåll! I butiken kan du köpa fler kurser till dig själv. Efter att du loggat in är kurserna du köpt tillgängliga på dina mobila enheter. Du kan också köpa kurser som gåva åt någon annan person.

1
Lägg kurser i varukorgen
2
Betala med kreditkort eller med e-betalning
3
Spela kurserna själv eller ge dem som gåva

Englanti

Köp enskilda kurser
EN Harjoituskurssi:
50 tavallista virhettä

Filosofia

Köp enskilda kurser
FI 1:
Johdatus filosofiseen ajatteluun (LOPS 2003)

Kemia

Köp alla kurser
-10%

innehåller kurser 1 och 2

eller
Köp enskilda kurser
KE 1:
Ihmisen ja elinympäristön kemia (LOPS 2003)
KE 2:
Kemian mikromaailma (LOPS 2003)

Biologia

Köp alla kurser
-10%

innehåller kurser 1, 2 och 3

eller
Köp enskilda kurser
BI 1:
Eliömaailma (LOPS 2003)
BI 2:
Solu ja perinnöllisyys (LOPS 2003)
BI 3:
Ympäristöekologia (LOPS 2003)

Fysiikka

Köp alla kurser
-10%

innehåller kurser 1, 1, 2, 2 och 8

eller
Köp enskilda kurser
FY 1:
Fysiikka luonnontieteenä (LOPS 2003)
FY 1:
Fysiikka luonnontieteenä (LOPS 2015)
FY 2:
Lämpö (LOPS 2003)
FY 2:
Lämpö (LOPS 2015)
FY 8:
Aine ja säteily (LOPS 2003)

Yhteiskuntaoppi

Köp alla kurser
-10%

innehåller kurser 1, 2 och 4

eller
Köp enskilda kurser
YH 1:
Yhteiskuntatieto (LOPS 2003)
YH 2:
Taloustieto (LOPS 2003)
YH 4:
Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni (LOPS 2003)

Psykologia

Köp alla kurser
-10%

innehåller kurser 1, 1 och 5

eller
Köp enskilda kurser
PS 1:
Psyykkinen toiminta ja oppiminen (LOPS 2015)
PS 1:
Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (LOPS 2003)
PS 5:
Persoonallisuus ja mielenterveys (LOPS 2003)

Terveystieto

Köp alla kurser
-10%

innehåller kurser 1 och 2

eller
Köp enskilda kurser
TE 1:
Terveyden perusteet (LOPS 2003)
TE 2:
Nuoret, terveys, ja arkielämä (LOPS 2003)

Matematiikka

Köp alla kurser
-10%

innehåller kurser 1, 6 (MAB) och 7 (MAB)

eller
Köp enskilda kurser
MA 1:
Luvut ja lukujonot (yhteinen kurssi MAY1, LOPS 2015)
MA 6 (MAB):
Talousmatematiikka (LOPS 2015)
MA 7 (MAB):
Talousmatematiikka (LOPS 2003)

Kemi

Köp alla kurser
-10%

innehåller kurser 1 och 2

eller
Köp enskilda kurser
KE 1:
Människans kemi och kemin i livsmiljön (LP 2003)
KE 2:
Kemins mikrovärld (LP 2003)

Modersmål

Köp alla kurser
-10%

innehåller kurser Temakurs och Temakurs

eller
Köp enskilda kurser
MO Temakurs:
Genrekunskap och textanalys
MO Temakurs:
Grammatik, språkriktighet och skrivregler

Matematik

Köp alla kurser
-10%

innehåller kurser 1, 6 (MAB) och 7 (MAB)

eller
Köp enskilda kurser
MA 1:
Tal och talföljder (gemensam kurs MAG, LP 2015)
MA 6 (MAB):
Ekonomisk matematik (LP 2015)
MA 7 (MAB):
Ekonomisk matematik (LP 2003)

Engelska

Köp enskilda kurser
EN Repetition:
50 vanliga fel

Geografi

Köp alla kurser
-10%

innehåller kurser 1, 1 och 2

eller
Köp enskilda kurser
GE 1:
Den blå planeten (LP 2003)
GE 1:
En värld i förändring (LP 2015)
GE 2:
Den blå planeten (LP 2015)

Hälsokunskap

Köp alla kurser
-10%

innehåller kurser 1 och 2

eller
Köp enskilda kurser
HÄ 1:
Hälsokunskapens grunder (LP 2003)
HÄ 2:
Ungdomar, hälsa och vardagsliv (LP 2003)

Samhällslära

Köp alla kurser
-10%

innehåller kurser 1, 2 och 4

eller
Köp enskilda kurser
SL 1:
Samhällskunskap (LP 2003)
SL 2:
Ekonomisk kunskap (LP 2003)
SL 4:
Europeiskhet och Europeiska unionen (LP 2003)

Biologi

Köp alla kurser
-10%

innehåller kurser 1, 2 och 3

eller
Köp enskilda kurser
BI 1:
Organismernas värld (LP 2003)
BI 2:
Cellen och ärftligheten (LP 2003)
BI 3:
Miljöekologi (LP 2003)

Psykologi

Köp alla kurser
-10%

innehåller kurser 1, 1, 2 och 5

eller
Köp enskilda kurser
PS 1:
Psykisk aktivitet, lärande och interaktion (LP 2003)
PS 1:
Psykisk aktivitet och lärande (LP 2015)
PS 2:
Människans psykiska utveckling (LP 2003)
PS 5:
Personligheten och den mentala hälsan (LP 2003)

Fysik

Köp alla kurser
-10%

innehåller kurser 1, 1, 2, 2, 5, 7 och 8

eller
Köp enskilda kurser
FY 1:
Fysiken som naturvetenskap (LP 2003)
FY 1:
Fysiken som naturvetenskap (LP 2015)
FY 2:
Värme (LP 2003)
FY 2:
Värme (LP 2015)
FY 5:
Periodisk rörelse och vågor (LP 2015)
FY 7:
Materia och strålning (LP 2015)
FY 8:
Materia och strålning (LP 2003)

Varukorg

×
×

Kontakta oss

Något som ni undrar över? Tag kontakt med hjälp av formuläret nedan.

Stäng